modul2

Oczyszczalnia ścieków "Czajka"

Oczyszczalnia ścieków "Czajka" rozpoczęła swoją działalność na początku lat 90. W 2008 roku Wodociągi Warszawskie podpisały z firmą Warbud umowę na jej rozbudowę i modernizację. Ta kluczowa dla Warszawy inwestycja ukończona została w 2012 roku. Oczyszczalnia może teraz przyjąć ponad 400.000 mścieków rocznie. Obecnie spływają do niej ścieki zarówno z prawobrzeżnej jak i lewobrzeżnej części stolicy oraz z kilku ościennych miejscowości.

Firma EUROPOMPY była jednym z głównych podwykonawców rozbudowy oczyszczalni. Nasze betonowozy przewiozły, a pompy przepompowały około 250.000 mbetonu potrzebnego do rozbudowy obiektu.

Czajka 11Czajka 22